Ana Sayfa

88 / 100

Ana Sayfa

Roman Empire 600 ce.svg
Malazgirt Savasi Anadolunun Kaderini Degistiren Destan
nuri demirag hakkinda
vahdettin
hasan sabbah ve hashasiler
Uluslararasi Catisma Kurbani Masum Cocuklar Gunu
27 mayis 1960 askeri darbesi
yildiz sarayi tarihi
1908 mesrutiyet
ikinci dunya savasinda dort buyuk lider
Ikinci AbdulHamit Tahttan Indirilisi
MahirCayan
Tarih Boyunca Emperyalist Savaslar
lavrenti beriya
Sir Winston Churchill
31 mart 1909 olaylari
Zaporojya Osmanli savasi
12 eylul 1980 darbesi
Joseph Stalin
emperyalizm
Doğu Roma İmparatorluğu
Doğu Roma İmparatorluğu

Doğu Roma İmparatorluğu Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu olarak da bilinir, antik Roma İmparatorluğu’nun doğu yarısında, batı yarısının çöküşünden sonra varlığını sürdürmüş bir devlettir. Batı Roma İmparatorluğu M.S. 476’da yıkıldığında, Doğu Roma İmparatorluğu varlığını sürdürmeye devam etti ve Bizans İmparatorluğu adı altında birçok yüzyıl boyunca varlığını sürdürdü. İmparatorluğun başkenti Konstantinopolis (şimdi İstanbul) idi ve bu şehir, imparatorluğun stratejik, kültürel ve ekonomik merkezi haline geldi. Doğu Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun mirasını sürdürmeye ve Hristiyanlık ile entegre olmaya devam etti. Bizans İmparatorluğu, Antik Yunan ve Roma kültürünün yanı sıra, kendi kültürel, sanatsal ve mimari gelişmeleri ile de tanınır. Ancak, zamanla çeşitli iç […]

Malazgirt Savaşı: Anadolu’nun Kaderini Değiştiren Destan
Malazgirt Savaşı: Anadolu’nun Kaderini Değiştiren Destan

Malazgirt Savaşı: Anadolu’nun Kaderini Değiştiren Destan Malazgirt Savaşı, Türk tarihinin önemli dönemeçlerinden biridir ve Anadolu’nun kaderini büyük ölçüde etkileyen bir savaştır. Bu savaş, 26 Ağustos 1071 tarihinde Türklerin Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan ve Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes arasında gerçekleşmiştir. Savaş, Malazgirt (bugünkü Muş’un Malazgirt ilçesi) yakınlarında meydana gelmiştir. Bizans İmparatoru Romanos Diogenes komutasındaki Bizans ordusu ile Sultan Alp Arslan komutasındaki Selçuklu Türk ordusu arasında gerçekleşen bu savaş, sonucunda Selçuklu Türkleri’nin galibiyeti ile sonuçlanmış ve Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Sultan Alp Arslan’ın zaferi, Türklerin Anadolu’ya yerleşmesine ve Anadolu’nun Türk kültürü, dil ve medeniyeti ile yoğrulmasına önayak olmuştur. Bu savaş, […]

Nuri Demirağ Hakkında
Nuri Demirağ Hakkında

Nuri Demirağ Hakkında Nuri Demirağ, Türk mühendis, iş adamı ve sanayiciydi. 1886 yılında Trabzon, Osmanlı İmparatorluğu’nda doğmuş ve 7 Mart 1957’de İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Demirağ, Türkiye’nin 20. yüzyılın ilk yarısında sanayileşme sürecinde önemli bir rol oynamış bir kişilik olarak bilinir. Nuri Demirağ, ilk olarak demiryolu ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösterdi. Daha sonra, Türkiye’nin havacılık endüstrisine katkıda bulunmak için büyük bir çaba sarf etti. 1936 yılında Türkiye’nin ilk sivil uçak fabrikasını kurdu ve bu fabrikada ilk Türk yapımı uçağı üretti. Ancak, bu uçağın prototipi tamamlanmış olsa da seri üretime geçilemeden projenin durdurulmasıyla fabrika kapatıldı. Demirağ, Türk Hava Kurumu’na (THK) da destek […]

Son Osmanlı Padişahı
Son Osmanlı Padişahı

Son Osmanlı Padişahı Son Osmanlı padişahı Vahdettin’dir. Vahdettin, 1918’de tahta çıkmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı olarak bilinir. Ancak, I. Dünya Savaşı‘nın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüne tanık oldu ve 1922’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla padişahlık sona erdi. Vahdettin, sürgüne gönderildi ve sonrasında Fransa’da yaşadı. 1926 yılında vefat etti. Vahdettin’in padişahlığının sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından Türkiye’nin siyasi ve toplumsal yapısı köklü bir değişim geçirdi. Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesiyle, Türkiye’de yeni bir ulusal kimlik ve siyasi sistem oluşturuldu. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak kabul edilir ve yeni bir laik, demokratik, ve ulusal devletin temellerini attı. Osmanlı İmparatorluğu’nun […]

Hasan Sabbah & Haşhaşiler
Hasan Sabbah & Haşhaşiler

Hasan Sabbah & Haşhaşiler Hasan Sabbah, İsmaili İslam mezhebine mensup olan bir Orta Çağ dönemi figürüdür. Hasan Sabbah, 11. yüzyılın ortalarında Pers İsmaili hareketinin lideri olarak bilinir. İsmaililik, Şiilik mezhebinin bir koludur ve İsmailiyye mezhebinin lideri olan İmam İsmail’in soyundan gelenler tarafından yönetilir. Hasan Sabbah, Alamut Kalesi‘ni temel merkezi olarak kullanarak Nizariler adı verilen bir İsmaili hareketi örgütlemiştir. Onun liderliği altında Nizariler, politik ve dini bir hareket olarak etkili olmuşlardır. Hasan Sabbah, Nizarilerin müritlerine fedailik adı verilen bir sistem kurmuştur. Fedailik, intihar saldırıları ve suikastlar gibi eylemleri içeren bir taktikti. Fedailikçiler, düşmanlarına suikast düzenlemek ve güçlü düşmanlarına karşı korku ve […]

Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü
Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü

Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü, her yıl 4 Haziran’da kutlanan bir BM günüdür. Bu gün, savaş ve çatışmaların masum çocuklar üzerindeki etkisini ve korunmaları gereken haklarını vurgulamak amacıyla düzenlenir. Çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar, savaşın doğrudan etkileriyle karşı karşıya kalırlar. Bu etkiler arasında fiziksel yaralanmalar, ölüm, ayrılık, zorla askere alınma, cinsel istismar, travma sonrası stres bozukluğu ve eğitimden mahrumiyet gibi birçok zorlu durum bulunur. Masum çocuklar, savaşın tüm olumsuz sonuçlarından etkilenen en savunmasız gruplardır. Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü, bu çocukların yaşadığı acıları hatırlatmak, dünya genelinde farkındalık yaratmak ve korunmaları için uluslararası toplumu […]

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi 1960 Darbesi Nedir? 1960 Darbesi, Türkiye’de 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen askeri bir darbedir. Bu darbe, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki ilk askeri darbe olarak önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Darbenin arkasındaki nedenler arasında siyasi istikrarsızlık, hükümetin yolsuzluk iddiaları, anayasal düzenin çökmesi ve siyasi muhalefetin artması gibi faktörler yer almaktadır. Ayrıca ordu içerisindeki bazı subaylar, siyasi müdahaleyi meşru bir yol olarak görmekte ve demokrasiyi korumak amacıyla harekete geçmeyi hedeflemişlerdir. Darbenin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve diğer hükümet üyeleri görevden alındı. Ardından Milli Birlik Komitesi adı verilen bir askeri […]

Yıldız Sarayı Hakkında
Yıldız Sarayı Hakkında

Yıldız Sarayı Hakkında Yıldız Sarayı, İstanbul’da bulunan Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tarihi bir saraydır. Saray, 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı padişahlarının ikametgahı olarak kullanılmıştır. Yıldız Sarayı, 1880’lerde Sultan II. Abdülhamid tarafından yeniden inşa edilmiştir. Yeni yapılan binalarla birlikte saray, yaklaşık 500 dönümlük bir alanı kaplamaktadır. Sarayın içinde, çeşitli padişahlar tarafından kullanılan ve ziyaretçilerin görebileceği birçok oda, salon ve avlu bulunmaktadır. Yıldız Sarayı, Cumhuriyet döneminde müze olarak kullanılmaya başlanmıştır ve günümüzde hala müze olarak hizmet vermektedir. Ziyaretçiler, sarayın zengin tarihi ve mimari özelliklerini keşfedebilir ve Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü ve görkemini yansıtan harika bir yapıyı ziyaret edebilirler. Yıldız Sarayı İlk Olarak Ne […]

İkinci Meşrutiyet Dönemi
İkinci Meşrutiyet Dönemi

İkinci Meşrutiyet Dönemi İkinci Meşrutiyet, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşanan siyasi ve sosyal değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir dönemdir. İlk Meşrutiyet, 1876 yılında ilan edilmiş ancak kısa süre sonra II. Abdülhamit tarafından askıya alınmıştı. İkinci Meşrutiyet ise, 1908 yılında II. Abdülhamit’in baskı rejimine karşı çıkan aydınlar, subaylar ve halkın ortak mücadelesi sonucu ilan edilmiştir. İkinci Meşrutiyet dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasi, sosyal ve kültürel açıdan önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde, çok partili siyasi hayat, özgür basın ve ifade özgürlüğü gibi yenilikler getirilmiştir. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler gibi örgütlenmeler de yaygınlaşmıştır. Ancak, dönemin en önemli sorunlarından […]

İkinci Dünya Savaşını Yöneten 4 Devlet Adamı
İkinci Dünya Savaşını Yöneten 4 Devlet Adamı

İkinci Dünya Savaşını Yöneten 4 Devlet Adamı İkinci Dünya Savaşı’nı yöneten en önemli devlet adamları şunlardır: Winston Cucrhill Kimdir? Winston Churchill (30 Kasım 1874 – 24 Ocak 1965), Birleşik Krallık’ın önde gelen siyasetçilerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Birleşik Krallık’ta diğer önemli siyasi görevler de üstlenmiştir. Churchill, İngiliz aristokrasisine mensup bir aileden geliyordu ve genç yaşta askeri kariyere başladı. Siyasi kariyerine 1900 yılında seçildiği İngiltere Parlamentosu’nda başladı. Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz hükümetinde görev yaptı ve savaş sonrası dönemde de çeşitli görevler üstlendi. Ancak, Churchill’in en önemli rolü İkinci Dünya Savaşı sırasında oldu. 1940 yılında, […]

İkinci AbdülHamit Tahttan İndirilişi
İkinci AbdülHamit Tahttan İndirilişi

İkinci AbdülHamit Tahttan İndirilişi İkinci Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı olarak 31 Ağustos 1876 tarihinde tahta çıktı. Ancak saltanatının son yıllarında siyasi baskılar ve reform talepleri nedeniyle halkın tepkisini çekti. İttihat ve Terakki Cemiyeti adlı örgüt, 1908 yılında II. Meşrutiyet‘in ilanıyla birlikte Abdülhamit’in yetkilerini sınırlamaya çalıştı. Ancak Abdülhamit, Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra 31 Mart Olayı olarak bilinen isyanı bastırmak için devreye girdi ve Meşrutiyet’i askıya aldı. Bunun üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti, Abdülhamit’i tahttan indirmeye karar verdi ve 27 Nisan 1909’da başarılı bir darbeyle II. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine kardeşi V. Mehmed tahta çıktı. Tahttan indirilmesinin ardından Abdülhamit, […]

Türkiye’nin Sol Hareketi Üzerinde Derin Etki Bırakan Bir Devrimci Lider
Türkiye’nin Sol Hareketi Üzerinde Derin Etki Bırakan Bir Devrimci Lider

Mahir Çayan: Türkiye’nin Sol Hareketi Üzerinde Derin Etki Bırakan Bir Devrimci Lider Mahir Çayan Hakkında Mahir Çayan, Türk solcu önderlerden biridir. 28 Mart 1946 tarihinde Trabzon’un Of ilçesinde doğdu ve 30 Mart 1972 tarihinde Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu’nun (TİKKO) kurucusu ve önderi olarak bilinen bir grup militanla birlikte Lefkoşa Havaalanı’ndaki bir uçak kaçırma girişimi sırasında hayatını kaybetti. Çayan, 1960’larda üniversiteli bir öğrenci olarak sol siyasi faaliyetlerde bulunmaya başladı. 1968 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi oldu ve ardından örgütün gençlik kolu olan Dev-Genç‘in liderliğini üstlendi. Ancak, TİP’in 1971 seçimlerinde aldığı kötü sonuçların ardından Çayan, Marksist-Leninist fikirler temelinde TİKKO‘yu kurdu. […]

Tarih Boyunca Emperyalist Savaşlar
Tarih Boyunca Emperyalist Savaşlar

Tarih Boyunca Emperyalist Savaşlar Tarih boyunca birçok emperyalist savaş yaşanmıştır. Bu savaşların birçoğu, ülkelerin diğer ülkeleri kontrol etmek ve genişletmek için yaptıkları toprak anlaşmazlıklarından kaynaklanmıştır. Ayrıca birçok emperyalist savaş, kaynaklar ve güç için yapılmıştır. İşte tarih boyunca yaşanan bazı emperyalist savaşlar: Bu sadece birkaç örnek olmakla birlikte, tarih boyunca birçok emperyalist savaş yaşanmıştır. Bu savaşların birçoğu, ülkelerin diğer ülkeleri kontrol etmek ve genişletmek için yaptıkları toprak anlaşmazlıklarından kaynaklanmıştır. Ancak tüm emperyalist savaşlar, askeri çatışmalarla sınırlı kalmamıştır. Bu savaşlar aynı zamanda kültürel, ekonomik ve sosyal etkiler yaratarak dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Öte yandan, bazı tarihçiler emperyalist savaşların yalnızca askeri […]

Lavrenti Beria
Lavrenti Beria

Lavrenti Beria Sovyetler Birliği döneminde etkili bir siyasi figürdü. 17 Mart 1899’da Gürcistan’da doğdu ve 23 Aralık 1953’te idam edildi. Beria, Sovyet gizli polisi olan NKVD‘de yükseldi ve II. Dünya Savaşı sırasında özellikle önemli bir rol oynadı. Savaşın sonunda, NKVD’nin yerini alan KGB‘nin kuruluşunda da önemli bir rol oynadı. Beria, Sovyet lider Joseph Stalin’in ölümünden sonra, Sovyetler Birliği‘nin liderliği için bir süre boyunca güç mücadelesine girdi. Ancak, Nikita Kruşçev’in liderliğindeki parti içi rakipleri tarafından tutuklanarak yargılandı ve idam edildi. Beria, Stalin’in zamanında yürütülen çok sayıda baskı ve tutuklama kampanyasında önemli bir rol oynadı ve yüz binlerce insanın tutuklanmasına, işkence görmesine […]

Winston Churchill
Winston Churchill

Winston Churchill Winston Churchill (30 Kasım 1874 – 24 Ocak 1965), İngiliz siyasetçi, yazar ve tarihçi. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’nin başbakanlığını yapmış ve savaşın galip bitmesinde önemli bir rol oynamıştır. Churchill, gençlik yıllarında askeri akademide okumuş, daha sonra İngiliz ordusunda subay olarak görev yapmıştır. Siyasi kariyerine 1900 yılında başlayan Churchill, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz donanması bakanı ve daha sonra da savaş kabinesinde yer almıştır. Churchill, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte İngiltere’nin lideri haline gelmiş ve savaşın sonuna kadar bu görevi sürdürmüştür. Savaş sırasında yaptığı ünlü konuşmalarla ve liderlik tarzıyla halkın gözünde büyük bir saygınlık kazanmıştır. Savaş sonrasında da […]

31 Mart Olayları
31 Mart Olayları

31 Mart Olayları 31 Mart Olayları, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, 13 Nisan 1909 tarihinde İstanbul’da meydana gelen bir olaydır. Bu olay, Jön Türkler’in iktidarı ele geçirdiği II. Meşrutiyet döneminde meydana geldi. 31 Mart 1909’da İstanbul’da bir grup asker, İttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin (Jön Türkler) desteğiyle, ordudaki kötü şartlardan ve askeri yeniden yapılanma planlarından dolayı isyan etti. İsyanın sebepleri arasında, II. Meşrutiyet döneminde yapılan reformların askeri yapıya yansıtılamaması ve ordu içindeki ayrımcılık da yer almaktaydı. İsyan, başlangıçta II. Abdülhamid’in hükümet güçleri tarafından bastırılamadı ve İstanbul’da büyük bir kaos ortamı yarattı. Ancak, Jön Türkler’in liderliğindeki hükümet güçleri, isyancıları sonunda yenilgiye uğrattı ve […]

Zaporojya Osmanlı savaşı
Zaporojya Osmanlı savaşı

Zaporojya Osmanlı savaşı Zaporojya Osmanlı Savaşı, 1676-1681 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Zaporojya Kazakları arasında gerçekleşen bir çatışmadır. Zaporojya Kazakları, Polonya-Litvanya Birliği’nin kontrolü altındaki bir bölgede yaşıyorlardı ve Osmanlılar, bu bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlardı. Savaş, Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgeye askeri müdahalesiyle başladı. Osmanlı ordusu, Zaporojya Kazakları’nın kontrolündeki Zaporijya Sich’i ele geçirdi ve kazakları yerinden etti. Bunun üzerine Zaporojya Kazakları, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşmaya başladılar. Zaporojya Kazakları, Polonya-Litvanya Birliği ve Rus Çarlığı’ndan destek aldılar. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun güçlü ordusu karşısında başarılı olamadılar. Savaşın sonunda, Zaporojya Kazakları, Osmanlı İmparatorluğu’na boyun eğmek zorunda kaldılar ve bölgeden çekildiler. Zaporojya Osmanlı Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun […]

12 Eylül 1980 Türkiye
12 Eylül 1980 Türkiye

12 Eylül 1980 Türkiye 12 Eylül 1980, Türkiye’nin askeri darbe ile yönetildiği bir dönemdir. Bu tarih, Türkiye’nin modern tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 12 Eylül 1980 darbesi, Türkiye’de siyasi istikrarsızlık, terör olayları ve ekonomik krizlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Darbe, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren liderliğinde gerçekleştirildi. Darbe sonrasında, hükümet ve meclis feshedildi, siyasi partiler kapatıldı, binlerce insan tutuklandı ve işkenceye uğradı. Sıkıyönetim ilan edildi ve ülkede birçok sivil özgürlük kısıtlandı. 12 Eylül dönemi, Türkiye’de çok sayıda insan hakları ihlali, siyasi baskı, sansür ve keyfi uygulamaların yaşandığı bir dönem olarak tarihe geçti. Ancak aynı dönemde, darbenin ardından ekonomik istikrar sağlandı ve […]

Josef Stalin Hakkında
Josef Stalin Hakkında

Josef Stalin Hakkında Stalin, Sovyetler Birliği’nin liderlerinden ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri olarak görev yapmış bir siyasi liderdir. Gerçek adı Josef Vissarionovich Dzhugashvili’dir ve 1878 yılında Gürcistan’da doğmuştur. Stalin, Rus Devrimi’nden sonra Sovyetler Birliği’nin kurulması ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Stalin, özellikle 1930’larda Sovyetler Birliği‘nde yürüttüğü politikalarla tanınmaktadır. Bu dönemde, Sovyetler Birliği’nde kolektivizasyon, sanayileşme ve zorunlu çalışma kampları gibi politikalar uygulanmıştır. Bu politikalar, milyonlarca insanın ölümüne ve acı çekmesine neden olmuştur. Ayrıca, Stalin’in kişisel hükümdarlığı döneminde muhalifler ve gerçek ya da hayali düşmanlarının tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Stalin, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı‘nda Nazi Almanyası‘na karşı zafer kazanmasında da […]

Emperyalizm
Emperyalizm

Emperyalizm Emperyalizm, güçlü bir devletin ekonomik, politik, askeri ve kültürel gücünü diğer devletler veya topluluklar üzerinde genişletmesi veya yayması anlamına gelir. Bu genellikle sömürgecilik, askeri işgal, siyasi baskı, ekonomik bağımlılık veya kültürel hegemonya yoluyla gerçekleştirilir. Emperyalizm tarihin farklı dönemlerinde farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Örneğin, 19. yüzyılda Avrupa devletleri, Afrika ve Asya kıtalarına yayılma istekleriyle sömürgecilik faaliyetleri yürütmüşlerdir. ABD ise 20. yüzyılda Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinde askeri müdahaleler ve ekonomik baskılar yoluyla gücünü genişletmiştir. Emperyalizm, dünya genelinde ekonomik, siyasi ve sosyal eşitsizliklere neden olabilir ve sömürülen ülkelerde halkın haklarını ihlal edebilir. Ancak bazıları emperyalizmin dünya ticaretinin gelişmesine, teknolojinin yayılmasına […]

previous arrow
next arrow