İkinci Dünya Savaşını Yöneten 4 Devlet Adamı

ikinci dunya savasinda dort buyuk lider
68 / 100

İkinci Dünya Savaşını Yöneten 4 Devlet Adamı

ikinci dunya savasinda dort buyuk lider

İkinci Dünya Savaşı’nı yöneten en önemli devlet adamları şunlardır:

  • Winston Churchill Birleşik Krallık Başbakanı: Churchill, savaş boyunca Birleşik Krallık’ın lideriydi ve ülkesinin savaşta direnmesinde büyük bir rol oynadı. İngiliz halkını savaşa karşı güçlü bir şekilde motive eden konuşmalarıyla tanınır.
  • Franklin D. Roosevelt ABD Başkanı: Roosevelt, savaşın başlangıcında ABD’nin tarafsız kalmaya çalışmasına rağmen, savaşın sonunda müttefiklerin lideri konumundaydı. Savaşın başında sadece silah ve malzeme yardımı sağlayan ABD, sonrasında da savaşa doğrudan katılarak İkinci Dünya Savaşı’nda büyük bir etki yarattı.
  • Joseph Stalin SSCB Lideri: Stalin, savaşta SSCB’nin lideriydi ve ülkesinin büyük bir kayıp vermesine rağmen zaferi elde etmesinde büyük bir rol oynadı. Sovyetler Birliği’nin savaşta aldığı hasarın onarımı için çalışmalar yaptı ve savaş sonrası dünya düzeninde önemli bir rol oynadı.
  • Adolf Hitler – Nazi Almanya lideri: Hitler, savaşın başlatıcısı olarak tarihe geçti. Nazilerin savaşa girişiyle birlikte, Almanya tüm Avrupa’ya saldırmaya başladı. Hitler’in hırsları ve Almanya’nın saldırganlığı, savaşın en karanlık dönemlerinden biri olan Holokost gibi korkunç olayların yaşanmasına yol açtı.

Winston Cucrhill Kimdir?

Winston Churchill (30 Kasım 1874 – 24 Ocak 1965), Birleşik Krallık’ın önde gelen siyasetçilerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Birleşik Krallık’ta diğer önemli siyasi görevler de üstlenmiştir.

Churchill, İngiliz aristokrasisine mensup bir aileden geliyordu ve genç yaşta askeri kariyere başladı. Siyasi kariyerine 1900 yılında seçildiği İngiltere Parlamentosu’nda başladı. Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz hükümetinde görev yaptı ve savaş sonrası dönemde de çeşitli görevler üstlendi.

Ancak, Churchill’in en önemli rolü İkinci Dünya Savaşı sırasında oldu. 1940 yılında, savaşın başında, İngiltere Başbakanı oldu ve ülkesinin savaşta direnmesinde büyük bir rol oynadı. Savaş boyunca İngiliz halkını güçlü bir şekilde motive eden konuşmalarıyla tanındı. Ayrıca, Churchill’in savaş stratejileri de büyük ölçüde İngiliz zaferine katkıda bulundu.

Churchill, savaş sonrası dönemde de siyasi hayatına devam etti ve Soğuk Savaş döneminde Batı’nın liderlerinden biri olarak öne çıktı. 1965 yılında öldüğünde, İngiltere halkı ve dünya genelinde birçok kişi tarafından büyük saygı ve hayranlıkla anıldı.

Birinci Dünya Savaşında Curchill

Winston Churchill, Birinci Dünya Savaşı’nda Birleşik Krallık hükümetinde görev yaptı. Savaşın başlangıcında, Birleşik Krallık İkinci Lordu Denizcilik (First Lord of the Admiralty) olarak görev yaptı.

Churchill, Birleşik Krallık’ın deniz gücünü modernize etmeye ve güçlendirmeye çalıştı. Savaşın başlangıcında, Birleşik Krallık’ın deniz gücü, Alman İmparatorluğu’nun deniz gücünden daha güçlüydü ve Churchill bu gücü kullanarak Almanya’ya karşı deniz savaşlarını kazanmayı hedefledi.

Ancak, Churchill’in deniz stratejileri savaşın başlangıcında istediği sonuçları vermedi. Özellikle, Churchill’in planladığı “Gelibolu Çıkarması” büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı ve Churchill’in itibarını ciddi şekilde zedeledi. Bununla birlikte, Churchill, savaşın sonuna doğru Birleşik Krallık’ın savaşı kazanmasında önemli bir rol oynadı.

Savaşın sona ermesinden sonra, Churchill, Birleşik Krallık hükümetinde çeşitli görevler üstlendi ve İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında yeniden Birleşik Krallık hükümetinde yer alarak savaşın yönetiminde önemli bir rol oynadı.

Franklin D. Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt (FDR), Amerika Birleşik Devletleri’nin 32. Başkanıdır. Roosevelt, 4 Kasım 1932’de ilk kez başkan seçilmiş ve 12 yıllık bir süre boyunca ABD’nin en uzun süre görev yapan başkanlarından biri olmuştur.

Roosevelt, ABD’nin Büyük Buhran döneminde başkanlığa geldi ve ekonomiyi canlandırmak için New Deal programını başlattı. New Deal, ABD ekonomisini yeniden yapılandırmayı, işsizliği azaltmayı ve yoksulluğu hafifletmeyi amaçlayan bir dizi programdı. Ayrıca, Roosevelt, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesine öncülük etti ve savaşın kazanılmasında büyük bir rol oynadı.

Roosevelt, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar başkanlık görevini sürdürdü ve savaşın sonunda ABD’nin dünya liderliği konumunu güçlendirdi. Ancak, 12 yıllık başkanlık dönemi boyunca, Roosevelt’in iç ve dış politikaları hakkında farklı görüşler vardı ve bazı eleştirilere maruz kaldı.

Roosevelt, 12 Nisan 1945’te öldü ve ölümü, ABD ve dünya genelinde büyük bir yas ile karşılandı. Ancak, Roosevelt’in politikaları ve liderliği, ABD tarihinde önemli bir yere sahiptir ve onun reformcu yaklaşımı, modern ABD’nin temelini oluşturmuştur.

Joseph Stalin

Joseph Stalin, II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin lideri olarak savaşın yönünü belirleyen önemli bir rol oynadı. Savaşın başlangıcında, Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırması nedeniyle Stalin, savaşın başlangıcından itibaren Sovyet savaş çabalarını yönetti.

Stalin, savaşın ilk yıllarında Sovyetler Birliği’nin savaşta ezici bir şekilde yenilgiye uğramasına neden olan hatalar yaptı. Ancak, Sovyetler Birliği’nin savunmaya geçmesi ve Almanya’nın Moskova, Stalingrad ve Kursk’ta yenilgiye uğramasıyla birlikte, Stalin’in liderliği altında Sovyetler Birliği savaşın gidişatını değiştirmeyi başardı.

Stalin, Mihver Devletleri’ne karşı zafer kazanmak için büyük bir savaş sanayii ve insani kaynaklara yatırım yaptı. Sovyetler Birliği, Stalingrad’daki zaferinden sonra Almanya’yı geri çekilmeye zorladı ve Berlin’i ele geçirerek savaşın sonunu getirdi.

Stalin, savaşın sonunda Sovyetler Birliği’nin liderliği konumunu güçlendirdi ve savaşın sonucuna önemli bir katkıda bulundu. Ancak, savaş sonrası dönemde Stalin’in politikaları ve liderliği, Soğuk Savaş döneminde Batı dünyası ile Sovyetler Birliği arasındaki gerilimin artmasına neden oldu. Stalin’in liderliği altında, Sovyetler Birliği’nin iç politikalarında ve dış politikalarında birçok insan hakları ihlali yaşandı.

Adolf Hitler

Adolf Hitler, Nazi Partisi’nin lideri ve Almanya’nın II. Dünya Savaşı sırasındaki diktatörü olarak tarihe geçmiştir. Hitler, 20. yüzyılın en önemli ve en acımasız liderlerinden biri olarak kabul edilir.

Hitler, 1933 yılında Almanya’nın şansölyesi olarak seçildi ve kısa sürede ülkenin liderliğini ele geçirdi. İktidarı boyunca, Almanya’yı tam bir totaliter rejim haline getirdi ve Yahudiler başta olmak üzere birçok insan grubuna zulmetti. Hitler’in liderliği altında, Almanya, İkinci Dünya Savaşı’na neden olan saldırgan politikaları benimsedi ve savaşın neden olduğu insanlık dışı olaylar yaşandı.

Hitler, Avrupa’yı işgal ederek savaşı genişletti ve savaşın sonunda yenilgiye uğradı. İngiltere, ABD, Fransa ve Sovyetler Birliği’nin oluşturduğu koalisyon güçleri, Almanya’yı farklı cephelerde yenerek savaşı sonlandırdı. Savaşın ardından, Hitler intihar ederek yaşamına son verdi.

Hitler’in liderliği altında yaşanan insanlık dışı olaylar, savaş suçları ve soykırımı nedeniyle, tarihte büyük bir utanç kaynağı olarak kabul edilir. Hitler’in liderliği altında, yaklaşık altı milyon Yahudi ve diğer insan grupları Nazi kamplarında öldürüldü ve milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bu nedenle, Hitler, insanlık tarihinin en karanlık liderlerinden biri olarak anılır.

Bir yanıt yazın