Doğu Roma İmparatorluğu

Roman Empire 600 ce.svg
71 / 100

Doğu Roma İmparatorluğu

Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu olarak da bilinir, antik Roma İmparatorluğu’nun doğu yarısında, batı yarısının çöküşünden sonra varlığını sürdürmüş bir devlettir. Batı Roma İmparatorluğu M.S. 476’da yıkıldığında, Doğu Roma İmparatorluğu varlığını sürdürmeye devam etti ve Bizans İmparatorluğu adı altında birçok yüzyıl boyunca varlığını sürdürdü.

İmparatorluğun başkenti Konstantinopolis (şimdi İstanbul) idi ve bu şehir, imparatorluğun stratejik, kültürel ve ekonomik merkezi haline geldi. Doğu Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun mirasını sürdürmeye ve Hristiyanlık ile entegre olmaya devam etti.

Bizans İmparatorluğu, Antik Yunan ve Roma kültürünün yanı sıra, kendi kültürel, sanatsal ve mimari gelişmeleri ile de tanınır. Ancak, zamanla çeşitli iç ve dış zorluklarla karşılaştı ve 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Konstantinopolis’in fethedilmesiyle son buldu. Bu tarihte, Bizans İmparatorluğu’nun son imparatoru XI. Konstantin’in öldürülmesiyle, Doğu Roma İmparatorluğu tamamen sona erdi ve Osmanlı İmparatorluğu Konstantinopolis’i fethederek İstanbul’u başkent yaptı.

Doğu Roma İmparatorluğu’nun tarihi oldukça karmaşıktır ve bin yıldan fazla süren bir dönemi kapsar. İmparatorluğun tarihi boyunca pek çok önemli dönem ve olay yaşanmıştır.

 1. Justinianus Dönemi (527-565): Bizans İmparatoru I. Justinianus’un dönemi, önemli bir dönem olarak kabul edilir. Justinianus, imparatorluk topraklarını genişletmeye ve hukuki reformlar yapmaya çalıştı. Justinianus’un hukuki eseri olan “Corpus Juris Civilis” bu dönemde derlenmiştir.
 2. İslam İstilaları ve Anadolu’nun Kaybı (7. yüzyıl): 7. yüzyılda, İslam orduları, Bizans topraklarına istilalar gerçekleştirdi ve Anadolu büyük ölçüde kaybedildi. Bu istilalar, Bizans İmparatorluğu’nun sınırlarında ciddi değişikliklere neden oldu.
 3. Dördüncü Haçlı Seferi ve Latin İstilası (1204): Dördüncü Haçlı Seferi sırasında, Haçlılar Konstantinopolis’i işgal ederek şehri yağmaladılar. Bu istila, Bizans İmparatorluğu’nu büyük ölçüde zayıflattı ve Latin İmparatorluğu’nun kurulmasına yol açtı.
 4. Palaiologos Hanedanı ve Son Dönem (1261-1453): Palaiologos Hanedanı, Bizans İmparatorluğu’nun son dönemini yönetti. Bu dönemde, Bizans İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişi ve baskısı altında zor bir zaman geçirdi. Son olarak, 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Konstantinopolis’i fethetmesiyle, Bizans İmparatorluğu resmen sona erdi.

Bu olaylar ve dönemler, Doğu Roma İmparatorluğu’nun tarihinde sadece birkaç örnektir ve imparatorluğun tarihi oldukça karmaşık ve zengindir. Bu dönem boyunca kültürel, askeri, ekonomik ve dini açıdan pek çok önemli gelişme yaşanmış ve bu gelişmeler dünya tarihi üzerinde önemli etkiler yaratmıştır.

Justinianus Dönemi (527-565)

Justinianus Dönemi (527-565), Bizans İmparatoru I. Justinianus‘un hükümdarlığı dönemini kapsar ve Bizans İmparatorluğu’nun en parlak ve etkili dönemlerinden biridir. Bu dönem, Bizans İmparatorluğu’nun en geniş sınırlarına ulaştığı ve önemli hukuki ve kültürel gelişmelerin yaşandığı bir dönem olarak bilinir.

I. Justinianus, 527 yılında tahta çıktığında imparatorluk oldukça karmaşık iç ve dış sorunlarla boğuşuyordu. Justinianus, imparatorluğun sınırlarını genişletmeyi ve kaybedilen toprakları geri almaya kararlıydı. Bu hedefle önemli askeri seferler düzenledi.

 1. Büyük Seferler ve Toprak Genişlemesi: Justinianus’un hükümdarlığı dönemindeki en önemli başarılarından biri, imparatorluğun topraklarını büyük ölçüde genişletmeye yönelik askeri seferlerdi. Özellikle Afrika, İtalya ve İspanya’da topraklar kazanıldı. General Belisarius liderliğindeki Bizans ordusu, Vandallar, Ostrogotlar ve Vizigotlar gibi krallıkları fethederek bu bölgeleri imparatorluğa kattı.
 2. Hukuki Reformlar ve Corpus Juris Civilis: Justinianus, hukuki sistemi düzenlemek ve standardize etmek amacıyla Corpus Juris Civilis adı verilen önemli bir hukuki reform paketi hazırlattı. Bu paket, Roma hukukunun düzenlenmesi, derlenmesi ve yorumlanmasını içeriyordu. Corpus Juris Civilis, Bizans İmparatorluğu’nun hukuki temelini oluşturdu ve etkisi uzun yıllar boyunca sürdü.
 3. Hagia Sophia’nın İnşası: Justinianus döneminde, Konstantinopolis’te Hagia Sophia adlı büyük bazilika kilisesinin inşası başlatıldı. Bu kilise, Bizans mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve mimari açıdan büyük bir başyapıttır.
 4. Nika Ayaklanması: Justinianus döneminde, 532 yılında Nika Ayaklanması meydana geldi. Bu büyük isyan, halkın talepleri, hükümetin baskıcı politikaları ve hipodromda düzenlenen yarışlar sırasında başlayan bir protesto hareketi sonucunda patlak verdi. Ayaklanma büyük yıkıma yol açtı ve şehirde büyük hasara neden oldu, ancak sonunda imparatorluk güçleri isyanı bastırdı.

Justinianus Dönemi, Bizans İmparatorluğu’nun genişlemesi, kültürel gelişmeler ve hukuki reformlar gibi pek çok açıdan önemli gelişmeler yaşadığı bir dönemdir ve Bizans İmparatorluğu’nun tarihindeki belirgin dönemlerden biridir.

İslam İstilaları ve Anadolu’nun Kaybı (7. yüzyıl)

İslam İstilaları ve Anadolu’nun kaybı, 7. yüzyılda başlayan ve Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’daki topraklarının büyük kısmının İslam güçleri tarafından fethedilmesini içeren bir dönemdir. Bu dönemde İslam orduları, Arap Yarımadası’ndan başlayarak büyük topraklar fethederek İslam’ı yayma hedefiyle hareket etmişlerdir.

İslam İstilalarının Ana Nedenleri ve Süreci:

 1. İslam’ın Yayılması: Hz. Muhammed’in liderliğinde başlayan İslam dini, kısa sürede Arap Yarımadası’ndan dışa doğru yayılmaya başlamıştı. Müslümanlar, kutsal savaşlar (Cihat) düzenleyerek İslam’ı yayma amaçlı seferlere giriştiler.
 2. İslam Ordularının Hızlı Genişlemesi: Müslümanlar, 7. yüzyılın başlarında Mezopotamya, Suriye ve Mısır gibi önemli bölgeleri fethederek imparatorluk topraklarını büyük ölçüde daralttılar.
 3. Müslüman İstilalarının Anadolu’ya Yayılması: İslam orduları, Anadolu’ya doğru ilerleyerek Bizans İmparatorluğu’nun sınırlarına dayandılar. Bu süreçte önemli Anadolu şehirleri ve bölgeleri Müslümanlar tarafından fethedildi. Özellikle Malazgirt Meydan Muharebesi (1071), Selçuklu Türkleri’nin Anadolu’ya yerleşmesinde önemli bir dönüm noktasıydı.
 4. Malazgirt Meydan Muharebesi (1071): Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes’i mağlup ettiği bu meydan muharebesi, Anadolu’nun büyük bir kısmının Türk hâkimiyetine geçmesine yol açtı. Bu tarihten sonra Anadolu, Türklerin egemenliği altına girdi ve Bizans İmparatorluğu için kayıplar arttı.

Sonuç olarak, 7. yüzyılda İslam İstilaları, Bizans İmparatorluğu için büyük toprak kayıplarına ve Anadolu’nun önemli bir kısmının Müslüman güçlerin kontrolüne geçmesine neden oldu. Bu dönem, tarihsel ve kültürel açıdan önemli değişimlere sebep olmuş ve Anadolu’nun gelecekteki siyasi yapısını şekillendirmiştir.

Dördüncü Haçlı Seferi ve Latin İstilası (1204)

Dördüncü Haçlı Seferi (1202-1204), Hristiyanlığın kutsal topraklarına yönelik düzenlenen aslen Kudüs’e gitmeyi amaçlayan Haçlı Seferleri serisinin dördüncüsüdür. Ancak sefer, başlangıçta planlanan hedefe ulaşmayıp İstanbul’un yağmalanmasıyla sonuçlanmıştır.

Dördüncü Haçlı Seferi’nin Ana Nedenleri ve Gelişimi:

 1. Haçlı Seferlerinin Konteksti: Haçlı Seferleri, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki toprak ve din mücadelesinin bir yansımasıydı. Dördüncü Haçlı Seferi, bu mücadelelerin bir parçası olarak başlatıldı.
 2. Finansal Zorluklar ve Venedik ile Anlaşma: Haçlılar, sefere katılabilmek için yeterli kaynağa sahip değillerdi. Venedik Cumhuriyeti, Haçlılar için gerekli gemileri sağlamak ve finansal destek sağlamak karşılığında borç alacakları bir anlaşma yaptı.
 3. Konstantinopolis’e Yönelik Değişen Hedef: Haçlılar, ilk etapta Kudüs’ü fethetmek amacıyla yola çıktılar, ancak mali ve lojistik sorunlar nedeniyle bu hedef değişti ve Konstantinopolis’i ele geçirmeye karar verdiler.
 4. Konstantinopolis’in Yağmalanması (1204): Haçlılar, 1204 yılında Konstantinopolis’e saldırdılar ve şehri yağmalayarak büyük yıkıma neden oldular. Bu yağma, Bizans İmparatorluğu’nun zaten içinde bulunduğu zor durumu daha da kötüleştirdi.
 5. Latin İmparatorluğu ve Sonuçları: Haçlılar, Konstantinopolis’i yağmaladıktan sonra Latin İmparatorluğu’nu kurarak şehri ele geçirdiler. Bu yeni kurulan Latin İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu’na büyük bir darbe indirdi ve bu durum, Bizans İmparatorluğu’nun yavaş çöküşünü hızlandırdı.

Dördüncü Haçlı Seferi, Hristiyan dünyası için trajik sonuçlar doğurmuş, Bizans İmparatorluğu’nu büyük ölçüde zayıflatmış ve İstanbul’un yağmalanması sonucunda büyük kültürel ve ekonomik kayıplara neden olmuştur. Ayrıca, bu olaylar Ortaçağ’da Hristiyan dünyasındaki siyasi ve dini dinamikleri etkilemiş ve gelecek yüzyıllarda da önemli bir etki yaratmıştır.

Palaiologos Hanedanı ve Son Dönem (1261-1453)

Palaiologos Hanedanı, Bizans İmparatorluğu’nun çöküş dönemi olan ve İstanbul’un fethine kadar süren zaman dilimini kapsayan bir hanedandır. Bu dönem, 1261 yılında Konstantinopolis’in Latin İmparatorluğu’ndan geri alınmasıyla başlar ve 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Konstantinopolis’i fethiyle sona erer.

İşte bu dönemin önemli noktaları:

 1. Konstantinopolis’in Geri Alınması (1261): Latin İmparatorluğu’nun zayıflaması ve Bizanslıların destek bulması sonucunda, 1261 yılında Konstantinopolis, VIII. Mihail tarafından geri alındı ve Bizans İmparatorluğu tekrar başkent yapıldı.
 2. İçsel ve Dışsal Tehditler: Palaiologos Hanedanı döneminde, Bizans İmparatorluğu içsel çatışmalarla ve dışsal tehlikelerle karşı karşıya kaldı. Osmanlı İmparatorluğu gibi komşu güçlerin yükselişi, Bizans’ın toprak kayıplarını hızlandırdı.
 3. Varna Savaşı (1444): Osmanlı İmparatorluğu ve Haçlı ittifakı arasında yapılan Varna Savaşı, Osmanlıların Bizans üzerindeki baskısını artırdı ve Bizans’ın geleceği için karanlık bir öngörüydü.
 4. İstanbul’un Fethi (1453): 1453 yılında Osmanlı Sultanı II. Mehmed, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’i kuşattı ve nihayetinde şehri fethetti. Bu olay, Bizans İmparatorluğu’nun çöküşünü simgeler ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun sonunu getirir.

Palaiologos Hanedanı dönemi, Bizans İmparatorluğu’nun zor zamanlarını ve giderek azalan topraklarını yönettiği bir dönemdir. Bu dönemde, imparatorlar, Bizans İmparatorluğu’nun varlığını sürdürmeye çalıştılar, ancak dışsal baskılar ve içsel zorluklar nedeniyle başarısız oldular. İstanbul’un fethi, Bizans İmparatorluğu’nun bin yıllık tarihini sonlandırdı ve Osmanlı İmparatorluğu, şehri fethederek İstanbul’u başkent yaptı.

Doğu Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun doğu yarısında, batı yarısının çöküşünden sonra varlığını sürdüren bir devlettir. Tarihsel olarak Bizans İmparatorluğu olarak bilinen bu devlet, M.S. 330-1453 yılları arasında hüküm sürmüştür. Konstantinopolis (bugünkü İstanbul), imparatorluğun başkenti ve stratejik merkezi olmuştur.

İmparatorluğun sonuçları ve mirası şunlardır:

 1. Hristiyanlığın Devlet Dini Olması: Doğu Roma İmparatorluğu, Hristiyanlığı resmi devlet dini olarak benimseyen ilk büyük imparatorluktur. Bu, imparatorluğun kültürel ve toplumsal yapısını derinden etkilemiştir.
 2. Kültürel ve Sanatsal Miras: Bizans İmparatorluğu, sanat, mimari, müzik ve edebiyat alanlarında önemli katkılar yapmıştır. Hagia Sophia gibi yapılar, Bizans sanatının ve mimarisinin en iyi örneklerindendir.
 3. Hukuki ve Hukuki Miras: Bizans İmparatorluğu, Roma hukuk geleneğini sürdürmüş ve geliştirmiştir. Corpus Juris Civilis adlı hukuki eser, Bizans hukukunun temelini oluşturmuş ve Avrupa’daki hukuk sistemlerine büyük etki yapmıştır.
 4. Doğu ve Batı Arasında Köprü Fonksiyonu: Bizans, Antik Yunan ve Roma kültürlerini Orta Çağ Avrupası’na aktarmış, bu kültürleri muhafaza etmiş ve ilerletmiştir. Doğu ve Batı kültürleri arasında bir köprü işlevi görmüştür.
 5. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükselişi ve İstanbul’un Fethi: Bizans İmparatorluğu’nun zayıflaması, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselmesine zemin hazırlamış ve 1453 yılında Osmanlılar, Konstantinopolis’i fethederek Bizans İmparatorluğu’nu sona erdirmiştir.

Doğu Roma İmparatorluğu’nun mirası, kültürel, hukuki ve siyasi açıdan önemli olmuş ve tarihsel süreç boyunca dünya tarihini etkilemiştir. İmparatorluğun kültürel etkileri ve yasaları, günümüze kadar uzanan etkilerini sürdürmektedir.

Bir yanıt yazın