Rus Hanedanları

Royal Coat of arms of Russia 17th century.svg
70 / 100

Rus Hanedanları

Royal Coat of arms of Russia 17th century.svg

Rusya’nın tarihinde birçok hanedanlık bulunmaktadır. İşte bazı önemli Rus hanedanları:

1. Rurik Hanedanı: Rurik Hanedanı, 9. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Rus prensliklerini yöneten ilk hanedan olarak kabul edilir. Bu hanedan, Rurik adlı Viking kökenli bir lider tarafından kuruldu ve Rusya’nın temellerini attı.

2. Romanov Hanedanı: 17. yüzyılda başlayan Romanov Hanedanı, 1613’ten 1917’ye kadar Rus Çarı olarak hüküm sürdü. Bu hanedan, Çar I. Mihail Romanov tarafından kuruldu ve son Çar II. Nikolay’ın tahttan feragat etmesiyle sona erdi. Romanov Hanedanı, Rusya’nın en tanınmış ve uzun süreli hanedanıdır.

3. Holstein-Gottorp-Romanov Hanedanı: Bu hanedan, Romanov Hanedanı ile Holstein-Gottorp Hanedanı’nın birleşmesi sonucu ortaya çıktı. II. Petro döneminde (Petro Veliki) tahta çıkan Anna Ioannovna’dan sonra hükümeti ele geçirdi ve 18. yüzyılda Rus İmparatorluğu’nu yönetti.

4. Holstein-Gottorp-Romanov (Oldenburg) Hanedanı: Alexander I döneminde, Holstein-Gottorp-Romanov Hanedanı Oldenburg olarak yeniden adlandırıldı. Bu hanedan, 1825’ten 1917’ye kadar Rus İmparatorluğu’nu yönetti.

Bu hanedanlar, Rus tarihinde önemli rol oynamışlardır ve ülkenin yönetiminde büyük etkisi olmuşlardır. Ancak Rusya’da 1917’de gerçekleşen Ekim Devrimi sonucunda monarşi devrildi ve Romanov Hanedanı sona erdi. Sovyetler Birliği kuruldu ve Rusya’da monarşi yerine komünist bir yönetim ortaya çıktı.

House of Romanov family tree 1613 1754 by shakko EN

Rurik Hanedanı

Rurik Hanedanı, Rus tarihinin erken dönemlerine dayanan ve Rus prensliklerinin ilk hanedanı olarak kabul edilen bir hanedandır. Bu hanedan, Viking kökenli bir lider olan Rurik tarafından 9. yüzyılda kuruldu. Rurik’in ölümünün ardından, hanedanı oğlu Igor devraldı, ve bu aile Rus toprakları üzerinde hüküm sürmeye başladı. Rurik Hanedanı, 17. yüzyıla kadar Rusya’nın çeşitli bölgelerinde prensliklerin liderleri olarak varlığını sürdürdü.

Rurik Hanedanı, Rusya’nın siyasi birliğini sağlamada ve bu toprakları bir arada tutmada önemli bir rol oynadı. Ancak hanedanın son dönemlerindeki iç savaşlar ve çekişmeler, hanedanın zayıflamasına ve Romanov Hanedanı’nın iktidara gelmesine yol açtı.

Rurik Hanedanı, Rus tarihindeki erken dönemlerde büyük öneme sahip olmasına rağmen, Romanov Hanedanı’nın 1613’te tahta çıkmasının ardından siyasi olarak geri plana itildi. Romanov Hanedanı, Rusya’nın daha sonraki tarihinde hükümeti ele geçirerek Rurik Hanedanı’nın yerini aldı ve uzun süreli bir hanedanlık hükümeti olarak Rusya’yı yönetti.

Romanov Hanedanı

Romanov Hanedanı, 17. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başlarına kadar Rus İmparatorluğu’nu yöneten bir Rus hanedanıdır. Hanedan, 1613 yılında Çar I. Mihail Romanov’un tahta çıkmasıyla başladı ve 1917 yılında Rus İmparatorluğu’nun sona ermesi ve Ekim Devrimi’yle son buldu. Romanov Hanedanı, Rusya’nın tarihindeki en uzun süreli hanedan olarak bilinir.

Romanov Hanedanı’nın yönetimi sırasında, Rusya önemli toprak genişlemeleri gerçekleştirdi, kültürel ve askeri gelişmeler yaşandı. Bu dönem, Rusya’nın Avrupa ile daha fazla etkileşime girdiği ve modernleşme çabalarının hız kazandığı bir dönemdi.

Romanov Hanedanı’nın en ünlü hükümdarı, Büyük Petro (Petro Veliki) olarak bilinir. Petro, Rusya’yı Batılı Avrupa ile daha fazla entegre etmeye çalıştı, modern reformlar gerçekleştirdi ve yeni başkenti St. Petersburg’u kurdu.

Ancak 20. yüzyılın başlarında, Rusya’da ekonomik ve siyasi sorunlar arttı. Bu dönemde I. Nikolay ve II. Aleksandr gibi hükümdarlar, halk arasında hoşnutsuzluğa neden oldular. Bunun sonucunda 1917’deki Ekim Devrimi sırasında Romanov Hanedanı devrildi. Çar II. II. Nikolay ve ailesi, Bolşevikler tarafından tutuklandı ve 1918’de öldürüldü.

Romanov Hanedanı, Rus tarihindeki önemli bir dönemi temsil eder ve Rus İmparatorluğu’nun son dönemlerinin tarihsel bir simgesi olarak hatırlanır.

Holstein-Gottorp-Romanov Hanedanı

Holstein-Gottorp-Romanov Hanedanı, 18. yüzyılın sonlarında Rus İmparatorluğu’nu yöneten bir hanedandır. Bu hanedan, Holstein-Gottorp Hanedanı ile Romanov Hanedanı’nın birleşmesi sonucu ortaya çıktı. Holstein-Gottorp Hanedanı, bir Alman hanedanıydı, ve Anna Ioannovna’nın 1730’da Rus Çarı olarak tahta çıkmasının ardından Rus tahtını ele geçirmişti.

Anna Ioannovna’nın ölümünün ardından, Holstein-Gottorp-Romanov Hanedanı hükümeti devraldı. Bu hanedanın ilk temsilcisi, Anna Ioannovna’nın yeğeni olan III. Petro (Petro III) idi. Ancak Petro III, kısa süre sonra öldü ve yerine eşi II. Yelizaveta (Elizabeth) geçti. II. Yelizaveta, Romanov Hanedanı’nın bir temsilcisi olmasa da, Romanov ailesine sempati duyuyordu ve Rusya’nın tahtını yönetti.

Holstein-Gottorp-Romanov Hanedanı, II. Yelizaveta’nın ölümünün ardından Büyük Petro’nun torunu I. Petro’nun tahta çıkmasıyla devam etti. I. Petro, 1762 yılında tahtı ele geçirerek Holstein-Gottorp-Romanov Hanedanı’nın son temsilcisi oldu.

I. Petro’nun hükümdarlığı sırasında, Rus İmparatorluğu’nda çeşitli reformlar gerçekleşti ve bu dönem Rus Aydınlanması olarak bilinir. Ayrıca, Kırım’ı fethederek Rus İmparatorluğu’nun sınırlarını genişletti. Ancak I. Petro’nun hükümdarlığı sırasında Rusya’da toplumsal ve siyasi sorunlar da arttı.

Holstein-Gottorp-Romanov Hanedanı, I. Petro’nun ölümüyle sona erdi ve yerine kuzeni II. Katerina (Catherine) tahta geçti. Catherine dönemi, Rusya’nın daha da büyümesine ve modernleşmesine tanıklık etti. 18. yüzyılın sonlarına doğru, Holstein-Gottorp-Romanov Hanedanı, Oldenburg olarak yeniden adlandırıldı. Catherine dönemi, 18. yüzyılın sonlarına ve 19. yüzyılın başlarına damgasını vurdu.

Holstein-Gottorp-Romanov (Oldenburg) Hanedanı

Holstein-Gottorp-Romanov Hanedanı, I. Petro’nun hükümeti sona erdirdiği 1762’den 1917 yılına kadar Rus İmparatorluğu’nu yöneten hanedanın adıdır. Ayrıca bu hanedan, 1826’dan itibaren Holstein-Gottorp-Romanov (Oldenburg) olarak da adlandırılmıştır.

Hanedanın kurucusu I. Petro’dur (Petro III olarak da bilinir). I. Petro, 1762’de eşi II. Yelizaveta’nın ölümünün ardından tahta çıktı ve Holstein-Gottorp-Romanov Hanedanı’nın ilk temsilcisi oldu. I. Petro’nun hükümdarlığı, Rus İmparatorluğu’nda önemli reformlara ve modernleşmeye işaret eder. Hükümdarlığı sırasında Rusya, eğitim, kültür, sanat, ve askeri alanda büyük ilerlemeler kaydetti.

Holstein-Gottorp-Romanov (Oldenburg) Hanedanı, I. Petro’nun ölümüyle sona ermedi ve yerine kuzeni II. Katerina (Catherine) tahta geçti. Catherine dönemi, Rusya’nın daha fazla toprak kazanması ve Batı ile daha fazla entegrasyon yaşadığı bir dönemdi. Ayrıca Catherine, aydınlanma düşüncelerini Rusya’ya getirdi ve ülkeyi modernleştirme çabalarına devam etti.

yüzyılda, Holstein-Gottorp-Romanov (Oldenburg) Hanedanı, Rus İmparatorluğu’nu yönetmeye devam etti. Bu dönemde önemli olaylar arasında Napolyon’un Rusya’ya karşı başarısız istilası ve Kırım Savaşı yer almaktadır. Ayrıca hanedanlık döneminde Rus İmparatorluğu Alaska’yı ABD’ye sattı.

Hanedanlığın son temsilcisi II. Nikolay, 1917 Rus Devrimi sırasında tahttan feragat etmek zorunda kaldı ve bu olay Rus İmparatorluğu’nun sonunu işaret etti. Böylece, Holstein-Gottorp-Romanov (Oldenburg) Hanedanı, yaklaşık 155 yıllık bir hükümdarlık döneminden sonra sona erdi ve Rusya’nın monarşik rejimi sona erdi. Bu olaylar, Sovyetler Birliği‘nin kuruluşunu ve Rusya’nın yeni bir tarihî döneme girişini simgeler.

Bir yanıt yazın