Benden Yazı

benden bir yazi
66 / 100

Benden Yazı

Yoldaşlarım, ekmek kavgamda omuz omuza savaştığım kardeşlerim hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bugün burada sizlerle olmaktan hem gurur hem de onur duyarak hepinize hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak isterim.

midalkablo eylem

Hepimizin ortak düşmanı olan sermaye sınıfı ve onların iş birlikçileridir. İçinizde Midal Kablo’daki direnişten beni tanıyanınız vardır. Bu zamana kadar çalıştığım her işyerinde savunduğum ülkü işçinin hakkıdır. Bundan sonra da öyle olacaktır. Hepimizin bildiği üzere yine hükümet ve sermaye sınıfı her yıl sonunda olduğu gibi bu yıl sonunda da asgari ücret tiyatro oyununu oynamaya başladılar. Her geçen yıl yapılan zam ile Türk Lirasının alım gücü yarı yarıya düşerken birde küstahça “şu kadar zam yaptık daha ne istiyorsunuz” diyerek patronlara vergi affı bize ise vergi borcu çıkartıyorlar. Bu düzende sermaye sınıfı sadece parasını koyuyor biz ise emeğimizi, hayatlarımızı, Ailemizi, özellikle pandemi döneminde canımızı ortaya koyarak çalışıyoruz. Biz çalışarak hem ekmeğimizi kazandık hem de sermayedarların doymak bilmeyen midelerini doldurmaya çalıştık. Türkiye’de bütün her şey döviz bazlı iken bir tek ücretler Türk Lirası bazında kalıyor. Üreten sınıf olarak bizler her defasında daha fazla açlığa yoksulluğa itiliyoruz.

Peki neden hep eziliyoruz? Neden biz daha fakirleşirken sermaye sınıfı daha zengin oluyor? Soruların cevabı şudur aslında bizler bir olursak başarılı oluruz bizler örgütlü olursak başarılı oluruz. Bizleri yıllarca sınıf mücadelesinden uzak tutabilmek için Kürt Türk, Alevi Sünni, sağcı solcu ve benzeri şekilde ayırmaya çalıştılar ve kısmen de başarılı oldular. Aslında biz türkü ile kürdü ile alevisi ile sünnisi ile sağcısı ile solcusu ile bir bütünüz çünkü biz emekçiyiz sadece kendimizin değil ülkemizin de geleceğine yön vermeliyiz. Maalesef bu tabularımızdan vazgeçmediğimiz sürece sermaye sınıfının istediğini yapmak mecburiyetindeyiz. Tek yol ise bir olmak biz olmak, Emperyalizme kapitalizme siyonizme ve sermaye sınıfına karşı bir olmak biz olmaktır! Şu sözlerimi dikkatle dinleyip iyice düşünmenizi hepinizden istirham ederim.

Türkiye’nin birlik içinde ve bölünemez olduğuna dair iddialarda bulunulan dönemler geride kaldı. Şimdi her çocuk bile biliyor ki birlik içinde ve bölünemez Türkiye diye bir şey yok. Türkiye uzun zaman önce iki karşıt sınıfa bölündü burjuvazi ve proletarya şu hiç kimse için artık bir sır değildir iki sınıf arasındaki bu mücadele modern yaşamımızın etrafında döndüğü ana eksendir. Refah içindeki burjuvazi uzlaşılmaz düşmanımızdır. Onun eğlencesi bizim kederimiz sayesindedir. Onun refahı bizim yoksulluğumuza dayanır. Bu sözlerimle anlatmak istediğim şey ise şudur. Yıllarca bize ülkemizin bölünmez olduğunu anlatanlar aslında ülkemizi paramparça parçaladılar. Kendileri refah içinde yaşarken bize yoksulluğa boyun eğmemiz gerektiğini söylediler. Bu demek oluyor ki kendi menfaatleri için bizi, emeğimizi ve kutsal saydıklarımızı bize karşı hayasızca kullandılar. Bizler ülkemiz için çalıştığımızı zannederken onlar o parayı kendi hazinelerine aktardılar. Artık yeter. Artık dur. Sıra bizimdir sıra işçi sınıfınındır. Söz bizimdir. Söz işçi sınıfınındır. İşçi sınıfı iktidara gelemezse bu düzen asla değişmeyecektir.

Bir yurttaşın toplumdaki konumunu sosyoekonomik durumu, etnik kökeni ya da cinsiyeti değil kişisel yetenekleri ve bireysel çalışması belirler. Tüm emekçi sınıfının kurtuluşu bu sebeptedir. Bu yüzden devrim herkesi ve her şeyi tatmin edemez çalışan kesimi tatmin etmesi halinde sermaye sınıfının kötü bir duruma düşmesi kaçınılmazdır. O zaman seçim şu ikisi arasındadır. Ya işçi ve köylülerle devrime ya da sermayedarlar ve iş birlikçileri ile devrime karşı.

Sözlerime son verirken şunları ülküm olarak belirtmek isterim. HAYATIMI ADADIĞIM ÜLKÜ İŞÇİ SINIFINI YÜKSELTMEKTİR. AMACIM HER HANGİ BİR BURJUVA ULUSAL DEVLETİNİ YÜKSELTMEK DEĞİL FAKAT BİR SOSYALİST YANİ ENTERNASYONAL DEVLETİ YÜKSELTMEKTİR. ÇÜNKÜ BU DEVLETİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPILACAK HER KATKI TÜM BİR ENTERNASYONAL SINIFA YAPILMIŞ DEMEKTİR. ÇALIŞMALARIMN HER ADIMI İŞÇİ SINIFINI GELİŞTİRİP GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK OLMASAYDI HAYATIMI ANLAMDAN YOKSUN BULURDUM.

Hepinize çok teşekkür ediyor ve saygıyla selamlıyorum.

  • midal kablo direnisi
  • midal kablo direnisi1
  • midalkablo eylem 1

Bir yanıt yazın